Šilheřovice
& Krzyźanowice

místo odpočinku a aktivity

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko spółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Od pravěku k současnosti

Lze předpokládat, že se v oblasti dnešního Hlučínska pohybovali už pravěcí lovci; svědčí o tom archeologické nálezy z období 30 tis. let před naším letopočtem na blízkém vrchu Landek.

Od pravěku k současnosti

Lze předpokládat, že se v oblasti dnešního Hlučínska pohybovali už pravěcí lovci; svědčí o tom archeologické nálezy z období 30 tis. let před naším letopočtem na blízkém vrchu Landek.

místo
relaxace

Díky projektu se podařily zrekonstruovat památkové objekty, zrevitalizovat parky a zřídit naučné stezky.

ZA SPORTEM
I ZA POZNÁNÍM

Oblast je protkaná sítí cyklostezek, najdete zde golfové hřiště, pro vojenské nadšence vojenský areál Darkovičky a mnoho dalšího.

MAPA DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Neztratíte se.  A pokud se ztratíte, objevíte zase další krásná místa 🙂

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice
místo odpočinku a aktivity

V období 2014-2020 byl v programu realizován projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partneři
projektu:

Vedoucí partner:

Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner: 

Gmina Krzyźanowice 

brouk_03