Volný čas

Sport

Památky

Příroda

Sport

Památky

Příroda

meandry odry

Přírodní památka Hraniční meandry Odry, středem probíhá česko-polská státní hranice.

PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERNÝ LES I. A ČERNÝ LES II.

Enkláva původní přirozené dubové bučiny typické pro oblast Slezské nížiny. Nejstarší stromy mají kolem 160 let. Kromě nejčastějších buků a dubů zde roste lípa malolistá, habr obecný, javor klen.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA​

Velká Zoo s mnoha zvířaty a velkou botanickou zahradou – to je příroda na dosah. Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 ha přes 435 druhů zvířat ve více než 4000 jedincích.

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice
místo odpočinku a aktivity

V období 2014-2020 byl v programu realizován projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partneři
projektu:

Vedoucí partner:

Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner: 

Gmina Krzyźanowice 

brouk_03