O projektu

Rekonstrukce památkových objektů Oranžerie a Vozovny

Revitalizace parků a naučná stezka

Oprava historických památek na naučné stezce

Rekonstrukce památkových objektů Oranžerie a Vozovny

Revitalizace parků a naučná stezka

Oprava historických památek na naučné stezce

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice

místo odpočinku a aktivity

Program Interreg V – A Česká republika – Polsko umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území.

 

V období 2014-2020 byl v programu realizován projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Cílem projektu je podpora turistického ruchu v šilheřovicko-krzyźanowické oblasti. Prostřednictvím rekonstrukce a renovace významných historických památek, vytvořením společné naučné stezky a vybudováním důstojného zázemí pro turisty (Oranžerie a Vozovna) chceme posílit zájem turistů a vytvořit poptávku po vícedenních návštěvách bývalého eichendorffského panství. Tím vytvořit ucelený kulturně-historický komplex s možností poznání přírodních a kulturních atraktivit a sportovního vyžití.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko spółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

ORANŽERIE A VOZOVNA

rekonstrukce památkových objektů

Pro vytvoření vzdělávacího, sociálního a technického zázemí návštěvníků území byly provedeny stavební úpravy bývalého palmového skleníku v Šilheřovicích (Oranžerie), kde je současně zřízena i stálá expozice o historii i současnosti obce. Objekt slouží jako informační místo, hygienické zázemí a je zde možnost občerstvení a odpočinku. V rámci opravy zříceniny zámku v Tworkowě byla rekonstruovaná bývalá vozovna, která slouží jako informační centrum a konferenční sál.

FOTO - Oranžerie a vozovna

Oranžerie a vozovna

Revitalizace parků
a naučná stezka

V rámci této klíčové aktivity byla vytvořena společná naučná stezka a došlo k revitalizaci parku v Tworkowě. Park v Šilheřovicích je postupně revitalizován dle schválené dokumentace ve vlastní režii vedoucího partnera. V revitalizovaných parcích je zřízena naučná stezka Johanna Friedricha von Eichendorffa, která se skládá ze dvou částí – jedna je umístěna v areálu Tworkowského zámku, kde Johann Friedrich strávil dětství a je i pochován a druhá část je v parku šilheřovickém, který Johann Friedrich založil a kde nechal vystavět zámek. Na stezce jsou umístěny informační tabule o historii obou obcí, o flóře i fauně obou parků včetně informace o zvláště chráněném území s výskytem chráněného brouka páchníka hnědého v parku šilheřovickém a také o významném členu rodu Eichendorffů Josephovi, který je považován za nejvýznamnějšího básníka Slezska. Stezka je vedena jak exponovanými částmi parku, kde má návštěvník možnost zhlédnout zámek i další objekty vystavěné v parku včetně opravené kašny, tak i jeho okrajem, který tvoří odclonění parku od vnější krajiny a skýtá příležitost k poznání přirozeného vývoje dřevin. U typických druhů dřevin, které se v parku vyskytují, jsou pro informovanost turistů umístěny tabulky s názvy dřevin. V Tworkovské části stezky pak má návštěvník navíc možnost využít doplňkové elementy pro volnočasové aktivity a rekreaci a ozdravnou stezku vybudovanou podle zásad Sebastiana Kneippa.

Oprava historických památek

na naučné stezce

V rámci projektu byly opraveny historické památky na naučné stezce v Šilheřovicích. Jedná se o Kašnu se sousoším Neptuna a vstupní brány do parku – Kančí a Ostravskou. Pro vyhlídku na Tworkowský park je upravena plošina na zámecké věži, která rovněž byla zrekonstruována.

FOTO - Neptunova kašna

Neptunova kašna

FOTO - Kančí brána

Kančí brána

FOTO - Ostravská brána

Ostravská brána

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice
místo odpočinku a aktivity

V období 2014-2020 byl v programu realizován projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partneři
projektu:

Vedoucí partner:

Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner: 

Gmina Krzyźanowice 

brouk_03