Zámecký park
Šilheřovice

Informace o parku

Opravené památky v parku

EVL - PÁCHNÍK

Informace o parku

Opravené památky v parku

EVL - PÁCHNÍK

ZÁKLADNÍ DŘEVINOU JE DUB​

Po vybudování rozsáhlého zámku v klasicistním stylu nechal kolem něj Johann Friedrich Eichendorff kolem roku 1820 založit park jehož základní dřevinou byl v souladu s rodovým znamením Eichendorffů dub. Park byl založen na podstatně menší ploše, než je v současnosti.

ANGLICKÁ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA​

Poté co Šilheřovice přešly v roce 1844 do vlastnictví rodu Rothschildů a zejména za panování Anselma Salomona probíhalo velkorysé rozšíření a zkvalitnění parku v duchu klasiků anglické krajinářské architektury Lancelota Browna a Humphrye Reptona, jdoucími důsledně za okrasným parkem, který slouží obytným a reprezentačním potřebám majitele. Úpravami parku byl pověřen nadlesní Karel Exner. Park zalesněný v 50. a 60. letech 19. století je ukázkou finančně náročné, ale vkusné zahradní architektury vytvářející vhodné podmínky pro ostatní floru a faunu. Bez jakékoliv nadsázky jej lze srovnávat s nejhodnotnějšími přírodně krajinářskými parky v Anglii. 

Nádherný pohled je především na rozsáhlé parkové partie, vodní plochy, romantické stavby a zahradní barokní plastiky. Při pohledu ze zámeckého sálu a terasy měla návštěvníka oslnit vyvážená koncepce a „nekonečná rozloha“. Základ krajinářské kompozice vytváří osa vedoucí středem zámku, středem Neptunovy fontány a pokračující přes mohutný dub. Dubová ratolest je erbovním znakem rodu Eichendorffů.

VÝSTAVBA A FAKTA​

Výstavba, rozšiřování a doplňování o další objekty probíhaly postupně, včetně vybudování tří umělých vodních ploch – jezera pod zámkem, u Loveckého zámečku a Evelinina jezírka. To nechal postavit Salomon Rothschild pro svou snachu, která s jeho synem Ferdinandem strávila v Šilheřovicích líbánky. Významným objektem je přímo před zámkem rozsáhlá kašna se sousoším Neptuna.  Mezi nejhodnotnější stavby v parku patří Palmový skleník (oranžerie), Mléčnice, Lovecký zámeček a vstupní brány do parku, z nichž brány Ostravská a Kančí jsou nově zrekonstruovány.

Park v datech:

nadmořská výška: od 211 do 241 m. n/m.
průměrná roční teplota: 8,6°C
rozloha parku: 98ha
počet evidivaných stromů: přes 5 000
kosterní dřeviny: duby a lípy

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice
místo odpočinku a aktivity

V období 2014-2020 byl v programu realizován projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partneři
projektu:

Vedoucí partner:

Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner: 

Gmina Krzyźanowice 

brouk_03