Volný čas

Sport

Památky

Příroda

Sport

Památky

Příroda

ZÁMEK KRAVAŘE​

Původní renesanční tvrz byla poškozená za třicetileté války. V polovině 17. stol. přestavěna na barokní zámek. Do roku 1738 vlastní zámek Eichendorfové, poté začíná střídat majitele. V roce 1937 vyhořel. Opravován v letech 1953 – 1971.

ZÁMEK CHALUPKI​

Zámek Chalupki se nachází u česko-polských hranic, vedle bývalého hraničního přechodu Chalupki – Bohumín, pouze 10 km od Ostravy, 20 km od Karviné a 15 km od polské Vlodyslavi. Historický rys objektu a malebný park působí, že zámeček je nepochybnou perlou na mapě regionu.

PEVNOSTNÍ AREÁL DARKOVIČKY​

Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky, který vznikal v letech 1935–1938. Tvoří jej pěchotní sruby MO-S 18, MO-S 19, MO-S 20 a lehký objekt LO vz. 37A. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž různé stupně odolnosti.

HORNICKÉ MUZEUM LANDEK​

Na nejstarší ostravské šachtě, Dole Anselm, bylo před více než 25 lety založeno Hornické muzeum, které je dnes největší v ČR. Čtvrt kilometru dlouhé chodby v podzemí krok po kroku odhalují tajemství autentických hornických pracovišť.

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE​

Industriální komplex proměněný v jedinečné vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem.

DŮL MICHAL​

Po ukončení těžby v tomto černouhelném hlubinném dole zůstal zachován komplex povrchových budov z let 1912–1915. Tři návštěvnické okruhy zahrnují expozice v administrativní budově, těžní budovu, strojovnu s původními elektrickými stroji a dalšími zajímavostmi.

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice
místo odpočinku a aktivity

V období 2014-2020 byl v programu realizován projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partneři
projektu:

Vedoucí partner:

Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner: 

Gmina Krzyźanowice 

brouk_03