Zámecký park
Šilheřovice

Informace o parku

Opravené památky v parku

EVL - PÁCHNÍK

Informace o parku

Opravené památky v parku

EVL - PÁCHNÍK

ORANŽERIE

Po citlivé renovaci budovy historicky zvané „Palmenhaus“ čeká na návštěvníky kultivovaný, historický, otevřený prostor, ve kterém se budou cítit příjemně. Přestože prostoru dominuje sklo a oblouky, odlité na míru ještě v Rothschildových slévárnách, budou návštěvníci odcházet s pocitem, že trávili čas v prostoru patřícího do 21. století.

NEPTUNOVA KAŠNA​

Bazén ve tvaru protáhlého kvadrilobu se sousoším Neptuna uprostřed nádrže, z 1. třetiny 19. století, situovaný před hlavním zahradním průčelím zámku na východní straně. Integrální součást zámeckého areálu.

Kančí brána

Kančí bránu tvoří sousoší Hon na kance a Hon na jelena usazená na podstavcích zděného mostu přes přítok k Evelíninu jezeru.

ostravská brána

Kovaná ornamentálně zdobená brána mezi zděnými pilíři, vysoce kvalitní uměleckořemeslné dílo, povrchově upravená grafitem kombinovaným se zlacením a barevnou polychromií, datovaná 1716.

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice
místo odpočinku a aktivity

V období 2014-2020 byl v programu realizován projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partneři
projektu:

Vedoucí partner:

Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner: 

Gmina Krzyźanowice 

brouk_03