Historie

od pravěku k současnosti

Šilheřovice

Tworkow

o Eichendorffech

Šilheřovice

Tworkow

o Eichendorffech

o eichendorffech

Eichendorffové byl původem starobylý bavorský rytířský rod připomínaný již od 11. století. V průběhu třicetileté války se jeden z důstojníků Valdštejnova vojska, Jakub, svobodný pán Eichendorff, v roce 1626 oženil s Marií Sendivojovou, která po svém otci Michalu Sendivojovi ze Skorska zdědila panství Kravaře ve Slezsku. Eichendorffové se tak dostávají do Slezska a stávají se vlastníky jednoho z nejhodnotnějších panství. Po Jakubově smrti v roce 1667 Kravaře zdědil jeho synovec Hartwig Erdmann Eichendorff, který již předtím v roce 1654 získal sňatkem manský statek Sedlnice. V letech 1721 – 1728 staví v Kravařích Hartwigův vnuk, Johann Rudolph Franz Eichendorff na místě bývalé tvrze jeden z nejkrásnějších barokních zámků ve Slezsku. I přes požár v roce 1937 je zámek dodnes v téměř původní podobě. Eichendorffové Kravaře vlastnili až do roku 1782, kdy panství kvůli finančním problémům prodali. Mezitím však v roce 1752 baron Gottlieb Leopold (Joseph Johann) Eichendorff kupuje panství Tworków, jeho syn Johann Friedrich (Leopold Engelbert Peter Valentin), který se ve Tworkowě narodil, Tworkow zdědil a v roce 1787 pak kupuje Šilheřovice. Adolf Theodor (Rudolph Eichendorff), vnuk Rudolpha Franze, sňatkem s Caroline von Kloch zase získává v roce 1784 zámek v polských Lubowicích, kde se po jeho přestavbě narodil v roce 1788 nejznámější z rodu Eichendorffů, Joseph (Carl Benedikt), pozdější významný romantický básník. Postupně však vliv i majetek rodu upadal, až v roce 1831 došlo kvůli zadluženosti k odprodeji veškerého majetku, kromě statku Sedlnice.

Johann Friedrich

Johann Friedrich již jako patnáctiletý po smrti matky (otce ztratil již v 8 letech) zdědil Tworkowské panství, ale zřejmě i díky svému mládí si především plnými doušky užíval života, což dokládá písemná stížnost faráře Petricia z Lubowic. V roce 1787 se Johann Friedrich oženil s hraběnkou Marii Annou von Hoverden. Díky sňatku získal významnou peněžní sumu a mohl tak koupit od Karla Larische za 79 200 zlatých panství Šilheřovice. V zámku v Tworkově se baron Johann Friedrich necítil dobře a většinou raději bydlel v domě ve vsi. V roce 1789 začal s výstavbou velkého klasicistního zámku v Šilheřovicích v místě původní tvrze. Je však pravděpodobné, že tam již dřívější vlastníci Šilheřovic postavili menší zámek, který Johann Friedrich přestavěl. U šilheřovického zámku, stejně jako u zámku v Tworkowě, založil park, jehož kosterní dřevinou byl dub, rodový symbol Eichendorffů. V katastru obce Koblov, která byla součástí šilheřovického panství, Johann Friedrich začal v uhelných slojích na Landeku těžit černé uhlí. Poté, co se jeho manželce narodila mrtvá dvojčata, už Johann Friedrich bohužel neměl děti. Rádi proto na zámku hostili neteře a synovce z Lubowic, včetně Josepha, který se v dospělosti stal nejvýznamnějším slezským romantickým básníkem. Johann Friedrich žil na zámku v Šilheřovicích až do své smrti v roce 1815, stejně jako jeho žena, která ho přežila o 15 let. Jejich dědicové pak panství Šilheřovice prodali v roce 1835 za 155 200 zlatých Františku Hubertu Stückerovi.

Joseph Eichendorff

Narodil se 10. března 1788 na zámku v Lubowicích u Ratiboře, kde také prožil své bezstarostné a šťastné dětství. Od r. 1799, kdy se s rodiči zúčastnil cesty do Karlových Varů a Prahy, si psal deník. V roce 1801 byl se svým bratrem Vilémem poslán na studia na katolické gymnázium ve Vratislavi. Zde se začal zabývat soustavným studiem angličtiny a francouzštiny. V roce 1805 pokračují oba bratři ve studiu práv na univerzitě v Halle. Z Halle oba bratry vypudila válka mezi Pruskem a napoleonovou Francií, která v bitvě u Jeny skončila nečekanou porážkou Pruska a obsazením Halle Francouzi. Joseph Eichendorff pokračoval proto ve studiu na univerzitě v jihoněmeckém Heidelbergu. Zde vznikly jeho prvé básně, inspirované neopakovatelným prožitkem první lásky. Pod vlivem bratří Grimmů založil sbírku hornoslezských pověstí a pohádek a začal promýšlet koncept svého autobiografického románu Předtucha a přítomnost. To už ale oba bratři byli zpátky na rodovém zámku v Lubowicích, kde mladého Josefa okouzlila sedmnáctiletá půvabná dcera majitele sousedního panství Pogrzebin, Luisa Anna Viktorie Larischová. Trvalo však plných šest let, než se mu podařilo přimět svoji matku k souhlasu se sňatkem. Ta chtěla vyřešit nepříznivou situaci rodinného majetku právě prostřednictvím sňatku svého syna, měla již pro něho vyhlédnutou bohatou nevěstu. Mladý Eichendorff dal přes nevoli svých nejbližších přednost své lásce před existenčními a majetkovými spekulacemi. Bylo tak rozhodnuto o osudu rodového majetku, o málo perspektivní životní cestě zchudlého šlechtice, i o jeho budoucím postavení úředníka pruského ministerstva kultury. Avšak i v tomto ohledu zůstal Joseph Eichendorff romantikem. Dvakrát oblékl mladý Joseph dobrovolně uniformu. Poprvé když král Bedřich Vilém III. vyzval ke svržení francouzské (Napoleonovy) nadvlády a podruhé v roce 1815, když se Napoleon po svém útěku z Elby znovu chopil moci v Paříži. V roce 1818 se stal Joseph Eichendorff, spolu se starším bratrem Vilémem, spoluvlastníkem sedlnického statku. Na tamním zámečku se jeho pobyt datuje od r. 1845. Zimy trávil většinou v Berlíně. Mezi sedlnickými obyvateli byl “starý pán” velmi oblíbený, při jeho příjezdech jej vítali průvodem a zastaveníčkem. Klíčové místo v Eichendorffově tvorbě zaujímají lyrické básně. Je v nich obsažena podivuhodná harmonie a cit, opěvující krásy přírody, života, mládí, jara a lásky. Mnohé z nich byly pro svou melodičnost a citovou hloubku zhudebněny skladateli zvučných jmen, jako byli K. M. Weber, F. Schubert, F. Mendelson Bartholdy, R. Schumann aj. Vedle tvorby básnické dosáhl Eichendorff vynikající úrovně i v umění vypravěčském v novelách Mramorová socha (Marmorbild), Ze života darmošlapa (Aus dem Leben eines Taugenichts), Zámek Durande (Schloss Durande), Mnoho povyku pro nic (Viel Lärmen um nichts), Rytíři štěstěny (GIückstritter), Únos (Die Entführung) a v románech Předtucha a přítomnost a Básníci a jejich osud. V Sedlnicích vznikla řada jeho básní. Ze známějších je to “Spaziergang” – Procházka, později zhudebněná píseň O Thäler weit, o Höhen, veršovaná epická báseň Julian, Robert Guiscarda většina překladů Calderonových. Masový výskyt sněženek v nivě říčky Sedlnice přímo v obci Sedlnice jej inspiroval k napsání poetické básně Sněženky. U nás vyšel výbor Eichendorffových básní v překladu Ivana Slavíka v roce 1966 pod názvem “Věčný poutník stesk”. K 200. výročí básníkova narození byla v r. 1988 vydána publikace Jiřího Munzara nazvána Šálení podzimu. Toto dílo vyplnilo citelnou mezeru mezi českými čtenáři k hlubšímu poznání Eichendorffova díla. Výbor z jeho literárního díla obsahuje básně Poblíž Halle, Loučení, Zbloudilý lovec, Zajatec aj., v závěru je přeložena rozsáhlejší novela Zámek Durande. Stejně jako Leoše Janáčka, postihl i Josepha Eichendorffa krutý osud milujícího otce – ztráta milované dcerušky. Tento osudový zážitek vyjádřil v cyklu básní “Na smrt mého dítěte”, které velmi silně připomínají paralelu z hudební tvorby L. Janáčka (Po zarostlém chodníčku, A sýček neuletěl). Básník Josef Eichendorff zemřel 17. listopadu 1857 v Nise. (převzato z www.lysahora.cz)

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice
místo odpočinku a aktivity

V období 2014-2020 byl v programu realizován projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partneři
projektu:

Vedoucí partner:

Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner: 

Gmina Krzyźanowice 

brouk_03