PARK ZAMKOWY
W SZYLERZOWICACH

Informacje o parku

Naprawione pomniki w parku

SOO - Pachnica

Informacje o parku

Naprawione pomniki w parku

SOO - Pachnica

PODSTAWOWE DRZEWO JEST DĄB

Po wybudowaniu rozległego zamku w stylu klasycystycznym Johann Friedrich Eichendorff założył wokół niego około 1820 roku park, w którym najważniejszym drzewem był dąb – zgodnie ze znakiem rodowym Eichendorffów. Park powstał na znacznie mniejszej powierzchni niż zajmuje obecnie.

ANGIELSKA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Po tym, jak Szylerzowice w 1844 roku stały się własnością rodziny Rothschildów, a zwłaszcza pod patronatem Anzelma Salomona, park został rozbudowany i ulepszony w duchu klasyków angielskiej architektury krajobrazu Lancelota Browna i Humphry’ego Reptona, którzy stworzyli park ozdobny, służący potrzebom mieszkalnym i reprezentacyjnym właściciela. Modernizację parku zlecono zarządcy lasu Karelowi Exnerowi. Park został zalesiony w latach 50. i 60. i jest przykładem kosztownej, ale gustownej architektury ogrodowej, tworzącej odpowiednie warunki dla flory i fauny. Bez przesady można go porównać do najcenniejszych przyrodniczo parków krajobrazowych w Anglii. Wspaniały widok rozpościera się szczególnie na rozległe tereny parkowe, zbiorniki wodne, romantyczne budynki i barokowe rzeźby ogrodowe. Patrząc z sali zamkowej i tarasu, zwiedzający jest olśniony wyważoną koncepcją i „nieskończoną przestrzenią”. Podstawę kompozycji krajobrazowej tworzy oś prowadząca przez środek zamku, środek fontanny Neptuna i ciągnąca się do masywnych dębów. Gałąź dębu jest umieszczona w herbie rodziny Eichendorffów.

BUDOWA I DANE

Budowa i rozbudowa innych budynków następowała stopniowo, w tym budowa trzech sztucznych zbiorników wodnych – jeziora pod zamkiem, w pobliżu pałacyku łowieckiego i jeziora Ewelina. Salomon Rothschild zbudował go dla swojej synowej, która spędziła miesiąc miodowy w Szylerzowicach z jego synem Ferdynandem. Ważnym obiektem jest duża fontanna z rzeźbą Neptuna tuż przed zamkiem. Do najcenniejszych obiektów w parku należą szklarnia z palmami (oranżeria), mleczarnia, pałac łowiecki i bramy wejściowe do parku, z których zrekonstruowano bramę ostrawską i bramę z kamiennym zespołem rzeźb dzików.

Dane parku:

wysokość bezwzględna: od 211 do 241 n.p.m.
średnia roczna temperatura: 8,6°C
obszar parku: 98ha
liczba zarejestrowanych drzew: ponad 5 000
podstawowe gatunki drzew: dęby i lipy

Projekt Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności

Do programu został włączony, na lata 2014-2020, projekt „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsce odpoczynku i aktywności“ (nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partnerami
projektu są:

Partner wiodący:

Związek Wychowania Fizycznego Ostrawa, Republika Czeska

Partner: 

Gmina Krzyżanowice, Polska

brouk_03