ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

Informacje o parku

Eichendorffowie

Flora i fauna

Informacje o parku

Eichendorffowie

Flora i fauna

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

W ramach projektu transgranicznego, po rewitalizacji parku w Tworkowie i naprawie zabytków w parku Szylerzowice, powstała ścieżka dydaktyczna Johanna Friedricha von Eichendorffa. Trasa ta składa się z dwóch części – jedna znajduje się na terenie pałacu tworkowskiego, gdzie Johann Friedrich spędził swoje dzieciństwo i jest pochowany, a druga część znajduje się w parku Szylerzowice, który założył i zbudował. Przy ścieżce znajdują się tablice informacyjne o historii obu gmin, faunie i florze obu parków, w tym informacje o objętym szczególną ochroną terenie w parku Szylerzowice, a także o wybitnym przedstawicielu rodziny Eichendorffów, Josephie, uważanym za najważniejszego poetę śląskiego.

Ścieżka prowadzi zarówno przez często odwiedzane części parku, gdzie zwiedzający mają okazję zobaczyć zamek i inne budowle powstałe na tym terenie, w tym wyremontowaną fontannę, jak i obrzeża parku, które tworzą jego zewnętrzną osłonę i dają możliwość poznania naturalnego rozwoju drzewostanu. W pobliżu drzew reprezentujących typowe gatunki tutaj występujące przygotowano dla turystów tablice informacyjne z nazwami tych drzew. W części ścieżki biegnącej w Tworkowie zwiedzający mają również możliwość skorzystania z dodatkowych form spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz ścieżki rekreacyjno-zdrowotnej zbudowanej według zasad wodolecznictwa Sebastiana Kneippa.

O parku

Dane parku:

wysokość bezwzględna: od 211 do 241 n.p.m.
średnia roczna temperatura: 8,6°C
obszar parku: 98ha
liczba zarejestrowanych drzew: ponad 5 000
podstawowe gatunki drzew: dęby i lipy

EICHENDORFFOWIE

Eichendorffowie byli pierwotnie starodawną bawarską rodziną rycerską, której początki sięgają XI wieku. W czasie wojny trzydziestoletniej jeden z oficerów armii Wallensteina, Jakub, wolny pan Eichendorff, w 1626 roku poślubił Marię Sędziwojową, która odziedziczyła majątek Kravaře na Śląsku po swoim ojcu Michale Sędziwoju ze Skorska. W ten sposób Eichendorffowie dotarli na Śląsk i stali się właścicielami jednej z najcenniejszych posiadłości. Po śmierci Jakuba w 1667 roku Kravaře odziedziczył jego bratanek Hartwig Erdmann Eichendorff, który w 1654 roku poprzez małżeństwo nabył gospodarstwo Sedlnice. Wnuk Hartwiga, Johann Rudolph Franz Eichendorff, w latach 1721-28 zbudował jeden z najpiękniejszych zamków barokowych na Śląsku na miejscu dawnej twierdzy w Kravařach. Mimo pożaru w 1937 roku zamek zachował się w pierwotnej formie. Eichendorffowie posiadali Kravaře do 1782 roku, kiedy to sprzedali posiadłość z powodu problemów finansowych.

flora i fauna

Park Šilheřovice nie wyróżnia się wieloma egzotycznymi gatunkami drzew. Jego najważniejszym walorem jest piękna kompozycja z odległymi widokami, dużymi trawiastymi terenami, licznymi jeziorami i dekoracją rzeźbiarską. Jednak wśród ponad 4000 zarejestrowanych drzew możemy znaleźć nie tylko piękne wielowiekowe okazy dębu letniego (Quercus robur),Lipa drobnolistna (Tilia cordata) i Buk zwyczajny (Fagus sylvatica), które są drzewami szkieletowymi w parku, ale także Cypryśnik błotny (Taxodium distichum) w obszar poniżej Mléčnice, Sosna wejmutka (Pinus strobus) we wschodniej części parku, Choina kanadyjska (Tsuga canadensis), Buk zwyczajny (Fagus sylvatica Lasciniata) w pobliżu pałacyku łowieckiego. Przy południowym skrzydle zamku rośnie ogromny Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera), a aleja dziewięciu majestatycznych Platanu klonolistnych (Platanus acerifolia) prowadzi do pałacyku łowieckiego. Nad Fontanną Neptuna dominuje grupa Jodeł wspaniałych (Abies magnifica), a przy północnym skrzydle zamku rośnie Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba). Park zamkowy jest wpisany na Centralną listę nieruchomych zabytków kultury Republiki Czeskiej jako zabytek kultury. Jednocześnie jest ważnym europejskim obiektem w europejskim systemie obszarów chronionych NATURA 2000 ze względu na występowanie wysoce zagrożonej Pachnici dębowej (Osmoderma eremita).

Projekt Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności

Do programu został włączony, na lata 2014-2020, projekt „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsce odpoczynku i aktywności“ (nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partnerami
projektu są:

Partner wiodący:

Związek Wychowania Fizycznego Ostrawa, Republika Czeska

Partner: 

Gmina Krzyżanowice, Polska

brouk_03