O projekcie

Rekonstrukcja obiektów zabytkowych Oranżerii i Wozowni

Rewitalizacja parków i ścieżka dydaktyczna

Renowacja zabytków na ścieżce dydaktycznej

Rekonstrukcja obiektów zabytkowych Oranżerii i Wozowni

Rewitalizacja parków i ścieżka dydaktyczna

Renowacja zabytków na ścieżce dydaktycznej

Projekt Szylerzowice i Krzyżanowice

miejsca odpoczynku i aktywności

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska umożliwia dofinansowanie projektów transgranicznych na granicy czesko-polskiej. Zarządza nim Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Głównymi punktami kontaktowymi dla osób zainteresowanych programem i beneficjentami dotacji są: Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu oraz władze regionalne na obszarze objętym programem.

Do programu został włączony, na lata 2014-2020, projekt „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsce odpoczynku i aktywności“ (nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Celem projektu jest wsparcie ruchu turystycznego w regionie Szylerzowice – Krzyżanowice. Poprzez rekonstrukcję i renowację ważnych zabytków, stworzenie wspólnej ścieżki dydaktycznej oraz budowę przyzwoitego zaplecza turystycznego (oranżeria i wozownia) chcemy wzmocnić zainteresowanie turystów i stworzyć możliwość wielodniowego zwiedzania dawnej posiadłości Eichendorffów. Dzięki temu powstanie spójny kompleks kulturalno-historyczny z możliwością poznania walorów przyrodniczo-kulturowych oraz uprawiania sportu.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko spółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

oranżeria i wozownia

rekonstrukcja obiektów zabytkowych

W celu stworzenia zaplecza edukacyjnego, socjalnego i technicznego dla odwiedzających przeprowadzono przebudowę dawnej szklarni z palmami w Szylerzowicach (oranżeria), gdzie znajduje się również stała ekspozycja poświęcona historii i współczesności gminy. Obiekt pełni funkcję punktu informacyjnego, zaplecza sanitarnego, można tutaj również posilić się i odpocząć. W ramach remontu ruin zamku w Tworkowie zrekonstruowano dawną wozownię, która służy jako centrum informacyjne i sala konferencyjna.

ZDJĘCIA - Oranżeria i Wozownia

ORANŻERIA I WOZOWNIA

Rewitalizacja parków
i ścieżka dydaktyczna

W ramach tego kluczowego działania utworzono wspólną ścieżkę dydaktyczną oraz zrewitalizowano park w Tworkowie. Park w Szylerzowicach jest stopniowo rewitalizowany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją pod kierunkiem partnera wiodącego. W zrewitalizowanych parkach wytyczono ścieżkę dydaktyczną Johanna Friedricha von Eichendorffa, która składa się z dwóch części – jedna znajduje się na terenie zamku w Tworkowie, gdzie Johann Friedrich spędził dzieciństwo i jest pochowany, a druga część znajduje się w założonym przez Johanna Friedricha parku w Szylerzowicach, gdzie zbudował zamek. Przy ścieżce umieszczone są tablice informacyjne o historii obu gmin, faunie i florze obu parków, w tym informacje o objętym specjalną ochroną obszarze parku, gdzie występuje chroniony chrząszcz pachnica dębowa, a także o wybitnym przedstawicielu rodziny Eichendorffów, Josephie, uważanym za najważniejszego poetę śląskiego. Ścieżka prowadzi zarówno przez często odwiedzane części parku, gdzie zwiedzający mają okazję zobaczyć zamek oraz inne budowle powstałe na tym terenie, w tym wyremontowaną fontannę, jak również obrzeżami parku, które tworzą jego zewnętrzną osłonę i dają możliwość poznania naturalnego rozwoju drzewostanu. Przy typowych gatunkach drzew występujących w parku przygotowano dla turystów tabele informacyjne z ich nazwami. W części ścieżki biegnącej w Tworkowie zwiedzający mają również możliwość skorzystania z dodatkowych form spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz ścieżki rekreacyjno-zdrowotnej zbudowanej według zasad Sebastiana Kneippa.

Renowacja zabytków

na ścieżce dydaktycznej

W ramach projektu odnowiono zabytki na ścieżce dydaktycznej w Szylerzowicach fontannę z rzeźbą Neptuna oraz bramę wejściową do parku (ostrawską) i bramę z kamiennym zespołem rzeźb dzików. Zrekonstruowana została również platforma na wieży zamkowej, z której można podziwiać panoramę parku w Tworkowie.

ZDJĘCIA - Fontanna Neptuna

FONTANNA NEPTUNA

ZDJĘCIA - Brama dzika

BRAMA DZIKA

ZDJĘCIA - Brama Ostrawska

BRAMA OSTRAWSKA

Projekt Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności

Do programu został włączony, na lata 2014-2020, projekt „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsce odpoczynku i aktywności“ (nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partnerami
projektu są:

Partner wiodący:

Związek Wychowania Fizycznego Ostrawa, Republika Czeska

Partner: 

Gmina Krzyżanowice, Polska

brouk_03