Wolny czas

Sport

Pomniki

Natura

Sport

Pomniki

Natura

meandry odry

Pomnik przyrody Graniczne meandry Odry, przez centrum przebiega polsko-czeska granica państwa.

Rezerwat przyrody Czarny Las I Czarny Las II

Enklawa pierwotnych, naturalnych lasów bukowych i dębowych typowych dla Niziny Śląskiej. Najstarsze drzewa mają około 160 lat. Oprócz najczęściej spotykanych buków i dębów rośnie tu lipa drobnolistna, grab pospolity, klon jawor.

Ogród zoologiczny Ostrawa

Duży ogród zoologiczny z pokaźną ilością zwierząt oraz rozległy ogród botaniczny – to natura na wyciągnięcie ręki. Ostrawskie zoo zostało założone w 1951 roku. Obecnie jest tu ponad 435 gatunków zwierząt i ponad 4 000 osobników na około 100 ha powierzchni.

Projekt Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności

Do programu został włączony, na lata 2014-2020, projekt „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsce odpoczynku i aktywności“ (nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Partnerami
projektu są:

Partner wiodący:

Związek Wychowania Fizycznego Ostrawa, Republika Czeska

Partner: 

Gmina Krzyżanowice, Polska

brouk_03